Navn på Midgardsormen er utsolgt!

Tusen takk til alle som har kjøpt de til sammen 1.000 navnene på brua som ble lagt ut i 2019!

Utsolgt

Midgardsormenbrua - et stort dugnadsprosjekt

Brynes Vel tok initiativ til å bygge Midgardsormen, brua fra Klepp til Time over Frøylandsvatnet. Brua ble åpnet lørdag 7. mai 2016 og blir hver uke brukt av flere tusen turgåere.

Brua ble finansiert gjennom en stor dugnad der bedrifter, det offentlige, organisasjoner, Brynes Vel og privatpersoner gikk sammen om prosjektet. Privatpersoner bidro gjennom å kjøpe navn på brua. Hele 3.914 navn ble solgt i de første rundene. Før jul 2019 ble ytterligere 1.000 navn solgt i en aksjon for å finansiere utviklingen av utvidelsen av Sandtangen - som utvides og blir blir nesten dobbel så stor som i dag. Brynes Vel starter på dette i 2020.

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT!

Bli med og gjør Bryne triveligere!

  • Bryne.no

  • ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua
  • Turområdet Sandtangen

  • ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua
  • Midgardsormenbrua

  • ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua
  • Jærdagen & Jærnåttå

  • ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua

Bryne.no

ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua

Turområdet Sandtangen

ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua

Midgardsormenbrua

ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua

Jærdagen & Jærnåttå

ett av prosjektene du støtter når du kjøper navn på brua